Digwyddiad Rhithiol TACT Cymru

I gael gwybod mwy am ddod yn ofalwr maeth yng Nghymru, ymunwch â’n digwyddiad rhithiol am faethu gyda TACT Cymru – Dydd Mawrth 26ain o Ionawr 2021 am 6 o’r gloch yr hwyr.

Cewch wybod sut y gallwch ddod yn ofalwr maeth gyda TACT yn ogystal â dysgu llawer mwy am y cymorth a’r hyfforddiant sydd gennym i’w gynnig.

Mi fydd aelodau o’n tîm ar gael ‘yn fyw’ i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Sut i fynychu’r sesiwn – Gallwch naill ai sicrhau eich lle drwy lenwi’r bonyn ar waelod y dudalen, neu drwy ebostio: fostering@tactcare.org.uk

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faethu ond nad yw’r diwrnod neu’r amser yn addas, yna cysylltwch â ni ac fe allwn drefnu amser cyfleus i drafod ymhellach. E-bostiwch: fostering@tactcare.org.uk